Koncepcja utworzenia firmy windykacyjnej

Koncepcja utworzenia przedsiębiorstwa windykacyjnego jest efektem długoletnich doświadczeń zespołu fachowców o bogatym dorobku w dziedzinie finansów, doradczej i audytorskiej. W efekcie analiz rynku, wielu konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami sektora bankowego i pozabankowego, z ekspertami na co dzień borykającymi się z problematyką wzrastającej pułapki niespłacanych wierzytelności, powstał koncept biznesu, którego założeniem było przedstawienie kompleksowej oferty, skonstruowanej z szerokiej gamy narzędzi ekonomicznych i operacyjnych, która połączyła kompetentne i indywidualnie dobrane zarządzanie zestawami długów z doświadczeniem służb i współpracowników operacyjnych.

Z własnej praktyki założycieli przedsiębiorstwa wynika, że małe i słabsze organizacyjnie jednostki gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, małe banki komercyjne, instytucje parabankowe i zwyczajne przedsiębiorstwa – zmagają się z wielkimi problemami w tej dziedzinie, nie będąc w stanie lub nie mogąc ze względów logistycznych czy też prawnych rozpocząć zmagania z niesolidnymi dłużnikami bardziej kreatywnie, bez ograniczania się do łatwej i nie bardzo skutecznej drogi komorniczej.

pillen zur penisvergrößerung

Prekursorski koszyk produktów i usług, wygenerowany przez specjalistów organizacji i twórczo adaptowany do potrzeb usługobiorcy, umożliwia dokładną obsługę przedsiębiorstw nie tylko z branży finansowej, lecz także organizacji i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólną cechą są zaległości płatnicze. W szczególności bardzo dobrze rozpoznaje się tu oczekiwania oraz indywidualne cechy działania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.